Samu Mihály Általános Iskola

21226 Bačko Petrovo Selo, Dr. Kiss Imre u. 34 telefon: 021/ 803-039, 021/ 803-730
Bővebb információ tanévek szerint: 09/10 08/09